Apikal Kök Rezeksiyonu
Apikal rezeksiyon ameliyatı; lokal anestezi ile yaklaşık 40 dakika süren bir operasyondur. Dişetine küçük bir kesi yapılır; kemik içindeki enfekte dokuya ulaşılarak o bölge temizlenir. Gerekli görülürse kemik grefti gibi materyaller kullanılıp bölge doldurulduktan sonra dikiş atılarak kapatılır.

Apikal Kök Rezeksiyonu .

Apikal rezeksiyonu , dişin kemik içinde bulunan kök ucundaki iltahaplı kısmın cerrahi olarak alınması işlemidir.

Apikal rezeksiyon ameliyatı; lokal anestezi ile yaklaşık 40 dakika süren bir operasyondur. Dişetine küçük bir kesi yapılır; kemik içindeki enfekte dokuya ulaşılarak o bölge temizlenir. Gerekli görülürse kemik grefti gibi materyaller  kullanılıp bölge doldurulduktan  sonra dikiş atılarak kapatılır.Bunlar yapıldıktan sonra enfeksiyon iyileşir ve yeni kemik dokusu oluşması için zamana bırakılır.

Apikal Rezeksiyon : Diş kökünde granülom gibi lezyonların oluştuğu  vakalarda;  diş kökünün  kanal tedavisi’nin  kök ucuna kadar yapılamadığı durumlarda;  diş kökünün kemik içerisindeki  1/3 uç kısmının kırılması durumlarında yapılabilir.